"Bán căn hộ luxus A-Lage cạnh sông Spree-Berlin"

Tôi không muốn báo cáo bất cứ điều gì!
Có thể là một phạm quy!
Nghi ngờ gian lận!