"Tìm việc phụ bếp Berlin, nam 40t (gt đi lại)."

Tôi không muốn báo cáo bất cứ điều gì!
Có thể là một phạm quy!
Nghi ngờ gian lận!