"Bán lại xe đẩy em bé 2 chỗ ngồi"

Tôi không muốn báo cáo bất cứ điều gì!
Có thể là một phạm quy!
Nghi ngờ gian lận!