Chính sách bảo mật
Khai đề
Chúng tôi rất quan tâm đến sự bảo vệ sự riêng tư của bạn. Sự quan tâm đặc biệt đến với sự riêng tư khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là một vấn đề quan trọng cho chúng tôi. Dữ liệu cá nhân phải tuân theo quy định của Đạo luật Bảo vệ dữ liệu trên trang Web của của nước Đức và chúng tôi. Các nhà khai thác của trang Web này đồng ý giữ bí mật. Trang Web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác, mà không được tuyên bố này riêng tư. Các thông tin quan trọng có thể được tìm thấy trong các Điều khoản Dịch vụ.

Dữ liệu cá nhân
Thông tin cá nhân là thông tin có thể được sử dụng để xác định danh tính. Điều này bao gồm các thông tin như tên thật, địa chỉ, địa chỉ bưu điện, số điện thoại. Không bao gồm thông tin này là những thông tin không trực tiếp liên quan đến danh tính thực sự (chẳng hạn như trang Web ưa thích hay số người sử dụng trang Web).
Bạn có thể sử dụng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi mà không tiết lộ danh tính của bạn. Nếu bạn đã quyết định đăng ký một tải khoản, đó bạn sẽ là một thành viên (người sử dụng trang Web này của chúng tôi), một người có thể nhập thông tin cá nhân của mình vào trang Web này. Những thông tin cá nhân gì của bạn nhập vào là sự tự do để quyết định của bạn cũng như có cho người thứ ba xem dữ liệu cá nhân của bạn được nhập vào cũng là quyền của bạn. Để crức năng trang Web này được nâng cao và được sử dụng tốt thì bạn cung cấp ít nhất những dữ liệu cá nhân như một tên - để bạn được quản lý như là một trong các thành viên, tên này không cần phải là tên thật nhưng phải phù hợp - và địa chỉ E-mail của bạn để mật khẩu của bạn sẽ được gửi tới cho bạn lúc đăng ký lần đầu hay bị quyên mật khẩu của bạn. Trong kết nối với các truy cập đến trang Web của chúng tôi, các dữ liệu của bạn sẽ được nhớ lại (ví dụ như địa chỉ IP, ngày tháng, thời gian và những trang bạn đã coi tới) bởi việc an ninh và tiếp theo ở dưới. Nếu có thay đổi thông tin cá nhân chúng tôi có khả năng phục hồi những dữ liệu cá nhân của bạn đã thay đổi. Các phân tích thống kê dữ liệu vẫn còn vô danh.
Chúng tôi sử dụng các dữ liệu cá nhân cho quản trị kỹ thuật của trang Web và quản lý khách hàng chỉ trong phạm vi cần thiết. Các dữ liệu cá nhân được lưu trữ chỉ khi họ tự nguyện.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân chỉ cho trang Web này. Chúng tôi không cung cấp những thông tin mà không có sự cho phép của bạn. Trong quá trình xử lý thông tin hợp đồng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thực hiện và tuân thủ theo luật Bảo vệ dữ liệu, các luật khác và chính sách bảo vệ.
Chuyển dữ liệu cá nhân cho cơ quan chính phủ chỉ khi có yêu cầu của pháp luật.

Sử dụng những Cookies
Chúng tôi sử dụng những Cookies - tập tin nhỏ có chứa thông tin cấu hình nhằm giúp đỡ xác định sở thích người dùng và để thực hiện chức năng đặc biệt cho người sử dụng. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân về những Cookies. Tất cả các tính năng của trang Web có thể được sử dụng không cần những Cookies, nhưng một số tính năng và cài đặt người sử dụng sẽ có thể không có.

Sử dụng Google Analytics
Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang Web cung cấp bởi Google Inc (Google). Google Analytics sử dụng Cookie, các tài liệu văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn, để phân tích việc sử dụng các trang Web bởi bạn. Các thông tin được tạo ra bởi các Cookie về việc bạn sử dụng trang web này (bao gồm địa chỉ IP của bạn) được gửi tới một máy chủ của Google tại Mỹ và được lưu trữ ở đó. Google sẽ sử dụng thông tin để đánh giá việc sử dụng các trang Web, soạn thảo báo cáo về hoạt động trang Web cho các nhà khai thác mạng và cung cấp các hoạt động trang Web khác và dịch vụ Internet có liên quan. Ngoài ra, Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba nếu luật pháp yêu cầu hoặc nếu các bên thứ ba xử lý thông tin thay mặt cho Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu khác được tổ chức bởi Google. Bạn có thể từ chối việc sử dụng Cookie bằng cách thay đổi các thiết lập trên trình duyệt của bạn. Trong trường hợp này bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng của trang Web này. Sử dụng trang Web này bạn đã đồng ý với việc xử lý dữ liệu về bạn bởi Google theo cách mô tả và cho mục đích nói trên.

Sử dụng chức năng tìm kiếm của Google
Các Công cụ Tìm kiếm Tuỳ chỉnh của Google (Google CSE) được tích hợp vào các trang web của Raovatberlin.de. Trong phần đầu của mỗi trang web, có một ô tìm kiếm tên "Google™ Tìm kiếm tủy chỉnh." Các dịch vụ tìm kiếm cung cấp nội dung của các trang web chính thức trên trang Raovatberlin.de.
Người dùng sẽ dễ nhận thấy hộp tìm kiếm ở trên cùng của trang web của Raovatberlin.de đã được dán nhãn "Google™ Tìm kiếm tủy chỉnh." Nếu người dùng cho vào một từ khóa vào ô tìm kiếm trên liên kết bổ sung sẽ xuất hiện ngay bên dưới ("thông tin về Sử dụng Google™ Tìm kiếm tủy chỉnh"), trong đó đề cập đến chính sách bảo mật này.

Kích hoạt Tìm kiếm

Người dùng có thể kích hoạt các chức năng tìm kiếm bằng cách nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm và nhấn "Enter" hoặc biểu tượng tìm kiếm (biểu tượng kính lúp). Do các công cụ (plugin) được cung cấp bởi Google, các trang kết quả tìm kiếm tự động tải lại với các kết quả tìm kiếm phù hợp. Người dùng có thể lựa chọn một hoặc toàn bộ trang web của Raovatberlin.de

Xem các kết quả trang

Các công cụ được phát triển và cung cấp bởi Google được tích hợp bởi các nhà điều hành của các trang web chính thức của Raovatberlin.de như một mô-đun phần mềm trong các trang kết quả tìm kiếm. Các công cụ cho phép truyền thông tự động (trao đổi dữ liệu) giữa các trang kết quả tìm kiếm và lấy các dịch vụ của Google, nếu trang kết quả tìm kiếm được gọi lên. Việc sử dụng chức năng tìm kiếm Google-powered Bao gồm việc tải dữ liệu bởi các nhà cung cấp dịch vụ cho các trang kết quả tìm kiếm của Google.

Bảo vệ dữ liệu

Khi các trang web chính thức của Raovatberlin.de đã kết hợp các công cụ tìm kiếm Google đang truy cập, dữ liệu chỉ được chuyển giao cho các nhà cung cấp của các công cụ tìm kiếm (Google) sau khi người dùng đã truy cập vào trang kết quả tìm kiếm, kích hoạt hộp tìm kiếm và bắt đầu tìm kiếm toàn văn bản. Bằng việc sử dụng công cụ tìm kiếm toàn văn bản và yêu cầu kết quả để trình xem các trang kết quả tìm kiếm, bạn đồng ý sử dụng các công cụ tìm kiếm Google và việc truyền tải dữ liệu đến DO Google. Điều này bao gồm: các thuật ngữ tìm kiếm do bạn nhập và địa chỉ IP của máy tính bạn đang sử dụng.

Xin lưu ý rằng Google có tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu khác nhau. Các nhà điều hành của các trang web của Raovatberlin.de không có ảnh hưởng đối với việc xử lý dữ liệu, đặc biệt, việc lưu trữ, xóa, và khai thác dữ liệu cá nhân.

Trong trường hợp bạn đã đăng nhập vào Google cùng một lúc bạn đang sử dụng các công cụ tìm kiếm của Google trên trang web của Raovatberlin.de, dịch vụ Google có thể kết hợp các thông tin đó trực tiếp thu thập liên quan tìm kiếm của bạn với tiểu sử của bạn trên Google. Để tránh thu thập thêm thông tin hồ sơ về bạn, chúng tôi khuyên bạn đăng nhập trên Google trước khi sử dụng các công cụ tìm kiếm của Google trên trang web của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của Google và cách Google sử dụng dữ liệu, vui lòng truy cập: http://www.google.com/intl/policies/privacy.


Sử dụng hệ bổ sung của Facebook (như nút: Thích - Like, Theo - Follow)
Trăng web chúng tôi được tích hợp một plug-in của mạng xã hội Facebook, 1601 Nam California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Các plugin của Facebook bạn có thể nhìn thấy như logo Facebook hoặc nút "Thích" ("Like") hay "Theo" ("Follow"). Tổng quan về các plugin Facebook có thể được tìm thấy ở đây: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Khi bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi, những kết nối được thực hiện trực tiếp giữa các trình duyệt của bạn và máy chủ Facebook bằng cách sử dụng các plugin của Facebook, nêu ở trên. Facebook nhận được những thông tin mà bạn đã truy cập vào trang web của chúng tôi như địa chỉ IP của bạn. Nếu bạn bấm vào Facebook nút "Like" trong khi bạn đang đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn, bạn có thể liên kết các nội dung của bạn trên các trang web của chúng tôi với Facebook. Điều này cho phép Facebook truy cập vào các trang web của chúng tôi để kết nối với tài khoản của bạn. Chúng tôi thông báo trước là chúng tôi, nhà cung cấp của trang web nay không có kiến thức về nội dung của việc truyền và sử dụng dữ liệu thông qua Facebook. Để biết thêm thông tin và tham khảo về chính sách bảo mật của Facebook bạn có thể truy nhập và trăng web của Facebook như sau: http://de-de.facebook.com/policy.php. Nếu bạn không muốn rằng Facebook truy cập vào trang web của chúng tôi qua tài khoản Facebook của bạn, bạn trước khi truy nhập vào trăng web chúng tôi bạn hãy thoát ra từ tài khoản Facebook của bạn.
Ngoài ra những quảng cáo mà bạn đăng lên trang Web chúng tôi sẽ được kết nối thảng vào trang Fanpage Facebook của chúng tôi. Xin bạn lưu ý, nếu bạn không muốn chúng tôi đăng lên trang Fanpage của chúng tôi, thì bạn hãy liên hệ thảng với chúng tối để chúng tôi cho quảng cáo đó xuống.

Sử dụng hệ thống bình luận "DISQUS"
Trang web chúng tôi sử dụng một hệ thống bình luận của công ty DISQUS, một hệ thống bạn có thể bình luận trực tiếp được những bài viết này quảng cáo đăng ở trên trang web này. Hệ thống Disqus này sử dụng Cookie, các tài liệu văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn, để phân tích việc sử dụng các trang Web bởi bạn. Các thông tin được tạo ra bởi các Cookie về việc bạn sử dụng trang web này (bao gồm địa chỉ IP, tên sư dụng và thư điện tử (email) được gửi tới một máy chủ của Disqus tại Mỹ và được lưu trữ ở đó. Disqus sẽ sử dụng và lưu thông tin bình luận của bạn. Ngoài ra, Disqus và chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba nếu luật pháp yêu cầu hoặc nếu các bên thứ ba xử lý thông tin thay mặt cho Disqus và chúng tôi. Nếu những gì không hợp pháp hay mất an ninh trên trang web chúng tôi bởi những bình luận của bạn thì chúng tôi được phép xóa bình luận và khóa IP cũng như tên sử dụng bạn đăng ký. Bạn có thể từ chối việc sử dụng Cookie bằng cách thay đổi các thiết lập trên trình duyệt của bạn. Trong trường hợp này bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng của trang Web này. Sử dụng trang Web này bạn đã đồng ý với việc xử lý dữ liệu về bạn bởi Disqus theo cách mô tả và cho mục đích nói trên.

Trẻ em
Người dưới 18 tuổi mà không có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ không nên cho chúng tôi những dữ liệu cá nhân. Chúng tôi không yêu cầu thông tin cá nhân từ trẻ em, thu thập nó và chuyển cho bên thứ ba.

Quyền hủy bỏ
Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, bạn có thể bất kỳ lúc nào thay đổi thông tin cá nhân (profile) của bạn hay xoá nó. Bạn có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách liên hệ với chúng tôi. Những bài viết trong diễn đàn, các ý kiến, thông báo và bài viết của bạn cho đến thời điểm này tuy nhiên vẫn được lưu lại - thông tin thêm bạn có thể đọc trong điều khoản chung về sử dụng.

Liên kết đến các trang Web khác
Trang Web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang Web khác. Chúng tôi không bảo đảm rằng những liên kết đó cũng tuân thủ Chính sách Bảo mật.

Những bài viết
Các bài viết trên trang Web này sẽ được công khai cho tất cả mọi người sử dụng trang Web chúng tôi. Bạn nên xem xét kỹ trước khi đăng bài viết của bạn, vì thông tin đó có thể chứa những thông tin không dành cho công chúng. Những bài viết có thể dẫn đến việc tiết lộ trên toàn thế giới mà không truy cập trực tiếp vào trang Web này như qua những công cụ tìm kiếm ví dụ qua Google, Bing và vân vân. Ngoài ra những hình ảnh bạn đăng lên trăng Web chúng tôi, bạn sẽ phải có chác nhiệm về phần bản quyền. Nếu công ty thứ ba kiện về vấn đề bản quyền này thì chúng tôi phải cung cấp cho họ những thông tin của bạn. Lúc đó cuộc đối thoại sẽ ở dữa bạn và họ, chúng tôi sẽ không có dính dánh về vẫn đề này nữa. Xin bạn hãy lưu ý về bản quyền với một các nghiêm trọng.

Các câu hỏi và nhận xét
Đối với câu hỏi, gợi ý và nhận xét về sự riêng tư xin vui lòng E-mail cho ban quản trị trang Web của chúng tôi.

Quyền được thông tin
Bạn luôn luôn có quyền nhận được thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn, nguồn gốc và điểm đến của nó và mục đích của xử lý dữ liệu. Thông tin về các dữ liệu và nội dung được lưu trữ và sẽ được cung cấp bởi ban quản trị trang Web này. Ngoài ra những thông tin được đăng lên trang Web này không được phép sao chép vào những trang Web khách mà chưa được xin phép với chúng tôi. Ban quản lý chúng tôi yêu cầu những người có hành vi nêu ở trên như ăn cắp thông tin của trang Web này phải từ bỏ ngay lập tức các ý đồ xấu đó cũng như tôn trọng quy định sử dụng của RaovatBerlin.de. Nếu còn tái diễn, chúng tôi sẽ phải báo với hệ thống an ninh mạng bên phía Đức để xử lý!

Lưu ý an ninh
Chúng tôi cam kết tôn trọng cũng như bảo mật thông tin cá nhân của bạn và không cho người thứ ba truy cập tới thông đó qua khả năng những phương tiện kỹ thuật và tổ chức của chúng tôi. Khi giao tiếp bằng E-mail bảo mật dữ liệu không được đảm bảo một các hoàn chỉnh, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên gửi thông tin bí mật qua đường bưu điện.

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.
Quay về trang chủ

Quảng cáo đặc biệt
Web-Food.De

cho vay tien