13.06.2024 - 21:34


Hướng dẫn Rao vặt nhanh ...


Bước 1: Bạn kích chuột lên mục rao vặt nhanh ở cột bên tráiBước 2: Bạn hãy điền các thông tin của bạn vào như là:
- Bang, Thành phố, Mã bưu điện - nơi có liên quan đến quảng cáo và rao vặt của bạn (ví dụ như nơi ở của bạn)
- Tiếp đến bạn có thể lựa chọn danh mục phù hợp với quảng cáo và rao vặt của bạn như: TÌm bạn bốn phương, Việc tìm người ...- Sau đó bạn có thể chon Kiểu loại cho quảng cáo và rao vặt của bạn như: Cung cấp, Tìm kiếm, Trao đổ, Dịch vụ khác (DV khác), Tặng và Cho- Cuối cùng bạn hãy kích lên nút "Tiếp tục", hoặc nếu muốn hủy quảng cáo và rao vặt, thì bạn kich chuột lên nút "Về trang chủ".


Bước 3: Tiếp sau bạn được chuyển đến trang tiếp để điền thông tin cụ thể và chi tiết cho quảng cáo và rao vặt của bạn. Bạn cần điền vào các ô sau đây:
- Tiêu đề quảng cáo và rao vặt, Tên cửa hàng
- Ô "Giá đề nghị" và "Trạng thái của sản phẩm" có thể để nguyên
- Trong kiểu loại "Dịch vụ" bạn có thể lựa chọn tiếp: Cung cấp hoặc Tìm kiếm + Tên dịch vụ của bạn.
- Đối với kiểu loại "Cung cấp" bạn có thể chọn thỏa thuận nếu như bạn cho phép khách hàng thương lượng về giá tiền bạn đưa ra.
Bước 4: Miêu tả chi tiết của quảng cáo và rao vặt. - Bạn hãy nhập thông tin chi tiết của quảng cáo và rao vặt vào ô "Miêu tả chi tiết" - Đối với kiểu loại "Cung cấp", bạn có thể cho thêm thông tin về cách gửi hàng cũng như hình thức thanh toán.- Tiếp theo bạn phải nhập từ khóa có nội dung liên quan đến quảng cáo và rao vặt muốn đăng
- Kế tiếp bạn phải điền kết quả đúng vào phép toán, thì quảng cáo và rao vặt của bạn mới được chấp nhận.
- Cuối cùng bạn kích chuột lên nút "Đăng QC & RV".


Bước 5: Xác nhận quảng cáo và rao vặt đã được gửi đi.
- Quảng cáo và ro vặt thành công chỉ khi bạn nhận được dòng thông báo như hình vẽ sau:
Coi Video-Clip để đăng quảng cáo và rao vặt nhanh!