13.06.2024 - 23:17


Gợi ý tìm kiếm


Gợi ý tìm kiếm - Như thế này bạn "tìm" mới đúng...


Hệ thống tìm kiếm chính - ở phía trên tất cả các trangChung
Để tìm được một kết quả tốt nhất mời bạn điền vào ô "Nội dung" chỉ một từ khóa!
Chương trình tìm kiếm chính xác theo từ khóa này trong phần tiêu đề của quảng cáo hoặc trong phần các từ khóa liên quan của quảng cáo! Không phân biệt viết hoa hay viết thường.

Đối với những từ tìm kiếm đặc biệt dài, bạn có thể tóm tắt ngắn lại cũng được . z.B. "máy gi" cho "máy giặt"...
Nếu tìm kiếm các từ ngắn quá, kết quả sẽ hiện ra khá là nhiều. Từ "máy" có thể khớp với từ "máy móc" hay "máy hút bụi"...

Kết hợp tìm kiếm:
Củng cố tìm kiếm của bạn bằng cách kết hợp cụm từ tìm kiếm với nhau, thành phố, các danh mục và ý định với mỗi thể loại!


Như là: bạn muốn tìm kiếm giày cho vợ của bạn ở thành phố Berlin..


Bạn hãy đưa vào:
Trong phần "Tìm kiếm" => "giày"
Trong phần "Vùng/PLZ " => "Berlin" hoặc ba chữ số đầu tiên của mã bưu điện của bạn.
Trong phần chọn danh mục, xin bạn hãy chọn những danh mục như => "Đồ ăn mặc cho nữ" và chọn thể loại => " Cung cấp (Angebot) "

Ví dụ khác như là: Bạn muốn xem những gì được rao hay tìm ở tại Berlin..

Bạn hãy đưa vào:
Trong ô "Tìm kiếm" => "alles"
Trong ô "Vùng/PLZ" => "Berlin" hay là ba số đầu tiên của mã bưu điện của bạn.
Trong phần chọn danh mục => "Tất cả các danh mực"
Trong phần thể loại hãy chọn => "Xem tất cả"
Bây giờ tất cả quảng cáo của thành phố Berlin sẽ được liệt kê.

Điều này chỉ làm việc với từ khóa tìm kiếm "alles" với liên quan đến một thành phố hoặc mã bưu điện. Nếu bạn không chỉ định một thành phố (vùng) hay mã bưu điện thì sẽ có một lỗi thông báo!

Như là:
Bạn muốn xem hết tất cả cung cấp (Angebot) về "quần áo của nam giới" của thành phố Berlin...

Bạn hãy đưa vào:
Trong phần"Tìm kiếm" => "alles"
Trong phần "Vùng/PLZ" => "Berlin" hay ba số đầu tiên của mã bưu điện của bạn.
Trong phần chọn danh mục => "Quần áo cho đàn ông"
Trong phần thể loại => "Xem tất cả"


Tìm kiếm khu vực - ở cột các nhóm danh mục bên phải


Nếu bạn chỉ muốn tìm theo khu vực, thì bạn sử dụng chức năng tìm kiếm khu vực ở cột bên tay phải của những danh mục.
Bạn hãy nhập mã vùng hoặc thành phố của bạn vào.
Lúc bạn ấn vào nút "bắt đầu" thì bạn sẽ nhảy đến chế độ quảng cáo cho một nơi khu vưc, được định dạng màu đỏ của mã bưu điện hay ở phía trên thanh trạng thái.

Mã bưu điện
Khi nhập mã bưu điện, bạn có thể mở rộng hoặc hạn chế các khu vực tìm kiếm khu vực.
Nếu bạn nhập vào hai số của PLZ, số lượng quảng cáo tìm được sẽ nhiều hơn, trong khi nếu bạn cho vào 4 hoặc 5 chữ số thì số lượng quảng cáo đưa ra sẽ ít đi.

Khi bạn ở bên mục bên tay phải, nhấn vào những danh mực lựa chon có liên kết "quảng cáo" hay "hạng mục", thì bạn sẽ ở trong chế độ hiển thị theo khu vực.
Nếu bạn bấm vào một liên kết hoặc một bài viết, thì bạn sẽ thoát khỏi chế độ này.

Bằng việc kích vào nút "Quay trở lại" ở phần phía dưới trang Web hoặc kích vào "nút mũi tên năng quay trở lại" của trình duyệt, thì bạn sẽ sẽ trở lại chế độ hiển thị khu vực lúc trước.

Quay trở lại