15 quảng cáo và rao vặt của thành viên Danovic (Berlin)

Anzeige lesen
Tìm Barmann & bồi
Nhà hàng VN ở Berlin tìm Barmann & bồi. Yêu cầu có kinh nghiệm, nhanh nhẹn, thạo tiếng, có giấy tờ chính chủ. ...
31.07.2021 | - | Berlin | Tìm kiếm

Anzeige lesen
Tìm bồi cho nhà hàng VN
Tìm bồi cho nhà hàng VN ở Berlin quận Kreuzberg. Yêu cầu có kinh nghiệm, nhanh nhẹn, thạo tiến, có giấy tờ ...
25.07.2021 | - | Berlin | Tìm kiếm

Anzeige lesen
Tìm Koch
Tìm Koch cho nhà hàng chay VN ở Berlin quận Mitte. Yêu cầu có kinh nghiệm, nhanh nhẹn, thạo tiến, có giấy tờ ...
20.07.2021 | - | Berlin | Tìm kiếm

Anzeige lesen
Tìm Barmann & phụ bếp
Tìm Barmann & phụ bếp cho nhà hàng VN ở Berlin quận Mitte. Yêu cầu có kinh nghiệm, nhanh nhẹn & có giấy tờ ...
13.07.2021 | - | Berlin | Tìm kiếm

Anzeige lesen
Tìm phụ bếp
Cần tìm phụ bếp cho nhà hàng VN. Yêu cầu có kinh nghiệm, giấy tờ chính chủ, nhanh nhẹn, có sức khoẻ và ...
02.07.2021 | - | Berlin | Tìm kiếm

Anzeige lesen
Tìm phụ bếp và Barmann
Nhà hàng VN ở Berlin cần tìm phụ bếp và Barmann, có kinh nghiệm nhà hàng. Yêu cầu giấy tờ chính chủ, ...
22.06.2021 | - | Berlin | Tìm kiếm

Anzeige lesen
Tìm phụ bếp
Quán chay ở quận Mitte tìm nam phụ bếp có kinh nghiệm và sức khoẻ, nhanh nhẹn, giấy tờ chính chủ. Ai có nhu ...
19.06.2021 | - | Berlin | Tìm kiếm

Anzeige lesen
Tìm phụ bếp và Barmann
Nhà hàng chay ở Berlin Mitte cần tìm phụ bếp và Barmann. Yêu cầu có kinh nghiệm, giấy tờ chính chủ, nhanh ...
13.06.2021 | - | Berlin | Tìm kiếm

Anzeige lesen
Cần tìm gấp phụ bếp & Barmann
Cần tìm gấp phụ bếp có gtcc cho nhà hàng chay ở quận Mitte hoặc nhà hàng VN ở quận Kreuzberg và 1 ...
09.06.2021 | - | Berlin | Tìm kiếm

Anzeige lesen
Tìm phụ bếp
Nhà hàng VN ở Berlin quận Kreuzberg cần tìm nam phụ bếp có kinh nghiệm. Yêu cầu nhanh nhẹn, có sức khoẻ ...
07.06.2021 | - | Berlin | Tìm kiếm

Anzeige lesen
Cần tìm bồi
Cần tìm bồi cho quán ăn VN ở Berlin quận Kreuzberg họăc Mitte. Yêu cầu có kinh nghiệm, nhanh nhẹn, biết tiến ...
29.05.2021 | - | Berlin | Tìm kiếm

Anzeige lesen
Tìm Barkeeper
Cần tìm Barmann cho quán ăn VN ở Berlin quận Mitte. Yêu cầu có kinh nghiệm, nhanh nhẹn, có giấy tờ chính chủ. ...
28.05.2021 | - | Berlin | Cung cấp

Anzeige lesen
Tìm bồi và Bar
Cần tìm bồi và Bar cho quán ăn VN ở Berlin quận Kreuzberg họăc Mitte. Yêu cầu có kinh nghiệm, nhanh nhẹn, thạo ...
22.05.2021 | - | Berlin | Tìm kiếm

Anzeige lesen
Tìm Koch
Nhà hàng VN ở Berlin cần tìm Koch có kinh nghiệm nhà hàng. Yêu cầu giấy tờ chính chủ, nhanh nhẹn, có sức ...
20.05.2021 | - | Berlin | Tìm kiếm

Anzeige lesen
tìm bồi và Bar
Quán ăn VN ở Berlin quận Mitte tìm bồi và Bar. Yêu cầu có kinh nghiệm, nhanh nhẹn, thạo tiến Đức và biết ...
18.05.2021 | - | Berlin | Tìm kiếm

Quay về trang chủ

Quảng cáo đặc biệt
Web-Food.De

cho vay tien